หน้าแรก บริษัทภายในเครือ

บริษัทภายในเครือ

กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษสยาม เจ.เอ็น.เค ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก จากธุรกิจหนึ่งไปยังธุรกิจหนึ่ง
ทำให้บริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษสยาม เจ.เอ็น.เค จำกัด มีบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษและอื่นๆ

บริษัท เจียม ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอส ยู เค แอสเสท จำกัด