หน้าแรก ประวัติองค์กร

บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษสยาม เจ.เอ็น.เค จำกัด

ประวัติบริษัทโดยย่อ

ปี พ.ศ.2505 ครอบครัวคัณธามานนท์ จัดตั้งบริษัทครั้งแรกที่ถนนจันทน์ โดย กิจการเริ่มจากผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ต่อมาเมื่ออุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูกได้มีการขยายเพิ่มตัวขึ้น ทางครอบครัวคัณธามานนท์ จึงได้เล็งเห็นว่า ควรแก่การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร กล่าวคือ ต้องวางงานผลิตกระดาษเพื่อป้อนโรงงานจึงได้ขยายฐานการผลิตไปที่ถนนราษฎร์บูรณะ เพื่อผลิตกระดาษน้ำตาลสำหรับอุตสากรรมกล่องกระดาษโดยเฉพาะ

ทั้งนี้นอกจากการผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อตอบสนองการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งเปลี่ยนตามการพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยี บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษสยาม เจ. เอ็น. เค จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความต้องการศูนย์กระจายสินค้ามากขึ้น ประกอบกับทางบริษัทฯ ได้มีการวางรากฐานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่แหล่งสำคัญต่างๆ ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้สอดคล้องกับประโยคที่ว่า “The Best Location For Your Business” จึงได้พัฒนาธุรกิจคลังสินค้า ในหลายขนาดในพื้นที่ของกลุ่มบริษัทในเครือ โดยเริ่มแรกได้พัฒนาที่ดินจำนวน 19 ไร่เศษที่ถนนจันทน์ เขตสาทร เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร เมื่อธุรกิจคลังสินค้าได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดีจึงได้ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังพื้นที่กว่า 30 ไร่ ในเขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ผู้บริหารจึงได้มีนโยบายขยายธุรกิจนี้ออกไปยังพื้นที่ต่างๆ เช่น พระสมุทรเจดีย์ และ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กว่า 50 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมใกล้ใจกลางกรุงเทพฯ รวมถึงได้พัฒนารูปแบบของอาคารคลังสินค้าให้มีลักษณะโดดเด่น เพื่อตอบสนองธุรกิจอย่างกลุ่มตลาด Production House ในย่านลาดพร้าว วังทองหลางด้วยเช่นกัน